Zakonik o krivičnom postupku

Odredbom člana 3 Zakonika o krivičnom postupku (Zakon je objavljen u Službenom listu RCGbr. 57/2009, 49/2010, 47/2014) propisano je:

Pretpostavka nevinosti i in dubio pro reo

Član 3

(1) Svako se smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.

(2) Državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni su da se pridržavaju pravila iz stava 1 ovog člana i da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka, prava okrivljenog i oštećenog i načelo sudske nezavisnosti.

(3) Ako i nakon pribavljanja svih raspoloživih dokaza i njihovog izvođenja u krivičnom postupku ostane samo sumnja u odnosu na postojanje nekog bitnog obilježja krivičnog djela ili u pogledu činjenica od kojih zavisi primjena neke odredbe Krivičnog ili ovog zakonika, sud će donijeti odluku koja je povoljnija za okrivljenog.

Na važnost načela in dubio pro reo ukazuje na činjenicu da ono predstavlja ustavnu kategoriju. Naime, odredbom člana 35 stav 3 Ustava Crne Gore propisano je:

Sumnju u pogledu krivice sud je obavezan da tumači u korist okrivljenog…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici Propisinet.me.
Za pretplatu kliknite ovde.