Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti na teritoriji opštine Kolašin i opštine Andrijevica radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027. i godišnjih programa rada Vlade
Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću
Odluka o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Pravilnik o pružanju pomoći državnim i drugim organima u postupku izvršenja njihovih odluka
Odluka kojom se odobravaju Pravila o izmjeni Pravila za odlučivanje po prigovorima kupaca priključenih na distributivni sistem
Odluka o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2024. godini

Izvor: sajt Službenog lista CG