Cilj donošenja ove Uredbe jeste stimulisanje zapošljavanja određenih kategorija nezaposlenih lica, putem šeme državne pomoći, koja ujedno predstavlja i mjeru aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori.

Uredbom se  predviđa državna pomoć poslodavcima, u smislu subvencija tj. poreskih olakšica, za zapošljavanje lica koja se ubrajaju u kategorije teže zapošljivih lica.

S tim u vezi, definisano je da se pojam određenih kategorija nazaposlenih lica odnosi na: