Autor: Igor Obradović, dipl. ekonomista

  1. Uvod

Carinsko skladištenje omogućava privrednim društvima da uskladište robu uz odloženo plaćanje carine i poreza na dodatu vrijednost. Akciza se, kada je to propisano, na stranu robu ne naplaćuje dok roba ne napusti carinsko skladište. Prilikom napuštanja robe iz carinskog skladišta, carinski dug se mora platiti, osim ako se roba ponovno ne izveze ili ne stavi u neki drugi carinski postupak. Za upravljanje carinskim skladištem potrebno je odobrenje carinskog organa.

Privredni subjekti mogu uskladištiti robu u postojećim carinskim skladištima ili zatražiti od carinskog organa da robu uskladište u prostorijama skladišta, čiji je držalac carinski organ. Strana roba koja se uvozi, predmet je carinskog skladištenja, a u određenim slučajevima to je i domaća roba.

Ovaj članak je namijenjen privrednim subjektima koji imaju namjeru da upravljaju skladištem, da ga koriste ili pak, da budu učesnici u tom carinskom postupku.