Autor: Igor Obradović, diplomirani ekonomista

  1. Uvod

Strane direktne investicije (SDI) predstavljaju direktne investicije u postojeći biznis ili otvaranje novog biznisa u Crnoj Gori od strane neke inostrane  kompanije ili države. Carinski propisi su prilagođeni privrednom okruženju s ciljem da se strani ulagači u što većoj mjeri stimulišu da ulažu u našu zemlju i time pospješe njen tehničko-tehnološki i ekonomski razvoj i napredak. Sa aspekta primjene carinskih propisa, u daljem tekstu date su smjernice o sprovođenju carinskog postupka radi ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja carine.

  1. Pravni osnov

– Carinski zakon (Zakon je objavljen u „Sl. listu RCG“, br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 29/05, 66/06, 21/08 i 62/13, u daljem tekstu: Carinski zakon),

– Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine („Sl. list CG“, br. 20/15, u daljem tekstu: Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine),