Kazna izrečena okrivljenom, koja je postala pravnosnažna, a nije izvršena odnosno izdržana, može biti predmet preispitivanja po vanrednom pravnom lijeku – zahtjevu za vanredno ublažavanje kazne.

Zahtjev za vanredno ublažavanje kazne, način i postupak odlučivanja po njemu normirani su odredbama članova 433-436 Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore („Sl. list CG“, br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 – odluka US, 2/2015 – odluka US, 35/2015 i 58/2015).

Zahtjev za vanredno ublažavanje kazne mogu podnijeti: državni tužilac, branilac osuđenog, osuđeni, njegov bračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojilac, usvojenik, brat, sestra, hranilac i lice sa kojim živi u vanbračnoj zajednici…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici Propisinet.me.
Za pretplatu kliknite ovde.