Autor: Državni revizor Omer Markišić

Pitanja zastarjelosti potraživanja i obaveza tretiraju brojni zakonski propisi.

U konkretnim slučajevima sreće se i različita sudska praksa.

Tri su osnovana zakonska propisa koja se odnose na zastarjelost potraživanja i obaveza:

  • – Zakon o obligacionim odnosima,
  • – Zakon o poreskoj administraciji,
  • – Zakon o prekršajima.

Osim ovih, pitanje zastarjelosti se tretira i u drugim zakonima:

  • – Zakon o radu,
  • – Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje.

U skladu s pravnom praksom i propisima zastarjelost predstavlja gubitak prava povjerioca da zahtijeva (od dužnika) ispunjenje obaveze – prinudnim putem.