Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Radio i televizije Crne Gore
Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini
Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita
Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga
Odluka o zahtjevima za izvršavanje kreditnih transfera i direktnih zaduženja u eurima unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima (Sepa)
Rješenje o prestanku i određivanju (Agencija za zaštitu konkurencije)
Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude akcija

Izvor: sajt Službenog lista CG