Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o stečaju

Zakon o parničnom postupku

Zakon o radu

Zakon o reviziji

Zakon o prekršajima

Zakon o vanparničnom postupku

Zakon o sudovima

Zakon o notarima

Zakon o strancima

Zakon o akcizama

Advokatska tarifa AKCG

Zakon o gimnaziji

Zakon o uslugama

Zakon o državnoj upravi

Zakon o nasljeđivanju

Carinski zakon

Zakon o ljekovima

Zakon o koncesijama