Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o parničnom postupku

Zakon o stečaju

Zakon o radu

Zakon o reviziji

Zakon o prekršajima

Zakon o sudovima

Zakon o strancima

Zakon o putnim ispravama

Carinski zakon

Zakon o računovodstvu

Zakon o eksproprijaciji

Zakon o ljekovima

Zakon o odbrani

Zakon o putevima

Zakon o patentima

Zakon o koncesijama

Advokatska tarifa AKCG

Zakon o vodama

Zakon o uslugama

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o regionalnom razvoju

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o zaštiti depozita