Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o radu

Zakon o gimnaziji

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o medijima

Zakon o ljekovima

Porodični zakon

Zakon o akcizama

Zakon o uslugama

Zakon o putevima

Zakon o igrama na sreću

Zakon o putevima

Zakon o nacionalnom brendu

Zakon o vodama

Zakon o sportu

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o odbrani

Zakon o elektronskoj upravi

Carinski zakon

Zakon o ličnoj karti

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o sudovima

Zakon o notarima

Zakon o Predsjedniku Crne Gore

Zakon o mladima

Zakon o sudskim taksama