Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o medijima

Zakon o akcizama

Zakon o elektronskoj upravi

Zakon o odbrani

Zakon o reviziji

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o koncesijama

Zakon o ličnoj karti

Zakon o nacionalnom brendu

Zakon o vodama

Porodični zakon

Zakon o sportu

Zakon o putevima

Zakon o sudovima

Zakon o računovodstvu

Zakon o Fondu rada

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o mladima

Zakon o putnim ispravama

Zakon o poreskim savjetnicima

Zakon o gimnaziji

Zakon o notarima

Zakon o uslugama

Zakon o nasljeđivanju

Zakon o putevima

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o standardizaciji

Zakon o patentima

Carinski zakon