Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o parničnom postupku

Zakon o mladima

Porodični zakon

Zakon o notarima

Zakon o medijima

Zakon o elektronskoj upravi

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o ljekovima

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o gimnaziji

Carinski zakon

Zakon o strancima

Zakon o reviziji

Zakon o uslugama

Zakon o putevima

Zakon o ličnoj karti

Zakon o stečaju