Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o medijima

Zakon o elektronskom dokumentu

Zakon o odbrani

Zakon o igrama na sreću

Zakon o putnim ispravama

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o koncesijama

Zakon o poreskim savjetnicima

Zakon o osiguranju

Porodični zakon

Zakon o notarima

Zakon o strancima

Zakon o stečaju

Zakon o eksproprijaciji

Zakon o računovodstvu

Zakon o zaštiti depozita

Zakon o Glavnom gradu

Carinski zakon

Zakon o regionalnom razvoju

Zakon o elektronskoj upravi

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o radu

Zakon o uslugama

Zakon o graničnoj kontroli

Krivični zakonik Crne Gore

Zakon o sportu

Zakon o putevima

Zakon o životnoj sredini