Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o mladima

Zakon o vodama

Zakon o radu

Zakon o životnoj sredini

Zakon o odbrani

Zakon o putevima

Zakon o zaštiti depozita

Zakon o patentima

Zakon o uslugama

Zakon o akcizama

Zakon o prekršajima

Zakon o ličnoj karti

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o državnoj upravi

Zakon o gimnaziji

Zakon o medijima

Zakon o ljekovima

Zakon o zaštiti vazduha

Zakon o sportu

Carinski zakon

Zakon o koncesijama

Zakon o sudovima

Zakon o sudskim taksama

Zakon o igrama na sreću

Porodični zakon

Zakon o notarima