Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o osiguranju

Zakon o akcizama

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o patentima

Zakon o putevima

Zakon o računovodstvu

Zakon o standardizaciji

Zakon o putnim ispravama

Zakon o radu

Zakon o sudskim taksama

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o medijima

Zakon o ljekovima

Zakon o Fondu rada

Zakon o uslugama

Zakon o vanparničnom postupku

Zakon o parničnom postupku

Porodični zakon

Zakon o putevima

Zakon o vodama

Zakon o reviziji

Zakon o prekršajima

Zakon o upravnom postupku