Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o sudskim taksama

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o putevima

Zakon o medijima

Zakon o ljekovima

Zakon o Fondu rada

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o zaštiti depozita

Zakon o koncesijama

Zakon o uslugama

Porodični zakon

Zakon o putevima

Zakon o vodama

Zakon o prekršajima